De oudercommissie van BijdeHandjes

Samen bouwen aan kwaliteit

Bij BijdeHandjes streven we voortdurend naar verbetering van onze kinderopvang. We hechten hierbij grote waarde aan jouw betrokkenheid. De oudercommissie is daarom van onschatbare waarde. We nodigen jou uit om deel te nemen aan dit waardevolle initiatief.

Locatiemanager in gesprek met ouder
Locatiemanager in gesprek met ouder

De rol van de oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een groep ouders van een locatie. Aan de hand van hun bevindingen en ervaringen geven ze gevraagd en ongevraagd advies aan BijdeHandjes. Bijvoorbeeld over ons pedagogisch beleid onze visie op voeding de veiligheid en kwaliteit. We hebben het ver wat er goed gaat. Maar juist ook lover wat er beter kan. Dat is waardevol voor BijdeHandjes, want zo kunnen wij kinderen en ouders de beste kinderopvang bieden.

Een belangrijke functie

Als medezeggenschaps- en adviesorgaan behartigt de oudercommissie de belangen van kinderen en hun ouders. Zij zorgen ervoor dat ze zichtbaar zijn en regelmatig contact hebben met andere ouders. Zo blijft de oudercommissie goed op de hoogte van wat er leeft onder ouders en kunnen zij BijdeHandjes gericht adviseren.

Lees meer over samenwerking met ouders

Jongen staat op houten auto

Word lid van de oudercommissie

Voel jij je betrokken bij het reilen en zeilen van Bijdehandjes? Vind je het belangrijk om de belangen van kinderen en ouders te vertegenwoordigen? En heb je ideeën over hoe we onze opvang nog beter kunnen maken? Word dan lid van de oudercommissie op de locatie van je kind. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de locatiemanager. Samen bouwen we aan de toekomst van BijdeHandjes!

Neem contact op