Kwaliteit en veiligheid

Ons hart voor je kind

Bij BijdeHandjes christelijke kinderopvang hanteren we een hoge standaard voor veiligheid en kwaliteit. We houden ons strikt aan de richtlijnen zoals opgesteld door de Wet Kinderopvang en zorgen ervoor dat al onze pedagogisch medewerkers voldoen aan de vereiste kwalificaties volgens de CAO Kinderopvang. Wat betekent dit concreet voor jouw en je kind?

Pedagogisch medewerker trekt jas van kind dicht
Pedagogisch medewerker trekt jas van kind dicht
kinderen wassen hun handen onder de kraan

Hygiëne en veiligheid

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Elk van onze locaties voert een gedegen beleid voor veiligheid en gezondheid, ondersteund door een actieplan dat alle mogelijke risico’s in kaart brengt. Dit plan is transparant voor jou als ouder wordt door onze locatiemanagers zorgvuldig up-to-date gehouden. We bespreken het actieplan regelmatig in teamvergaderingen, zodat iedereen alert blijft op nieuwe risico's. Onze locaties zijn ontworpen met de veiligheid van jouw kind in gedachten, inclusief de naleving van alle wettelijke veiligheidsnormen. Iedere pedagogisch medewerker beschikt over een Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK). Jaarlijks wordt er een interne en externe GGD-audit uitgevoerd waarbij de hygiëne en veiligheid van een locatie getoetst wordt. 

Zorgvuldige werving en selectie

Ons team is de ruggengraat van onze zorg voor uw kind. Tijdens onze uitgebreide selectieprocedures kijken we verder dan de vereiste kwalificaties. We zoeken naar toekomstige collega's die onze christelijke waarden uitdragen en in staat zijn om de liefdevolle zorg te bieden die elk kind verdient. Dit proces omvat gesprekken over hun visie op kinderopvang, hun vermogen om echt goed samen te werken en natuurlijk hun integriteit en betrouwbaarheid. Alleen de kandidaten die een positieve invloed zullen hebben op de ontwikkeling en het welzijn van jouw kind, worden geselecteerd om deel uit te maken van ons team.

Continuïteit en vertrouwen

Wij begrijpen dat het fijn is als er een vast gezicht op de groep staat. Voor jouw kind én voor jou als ouder. Ons streven is dat er altijd een pedagogisch medewerker beschikbaar is die jullie kennen. Aan wie je kind gewend is en hij of zij zich vertrouwt bij voelt. Ook bij afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of scholing zetten wij zoveel mogelijk bekende gezichten op de groep. Bijvoorbeeld een collega die vaker invalt of iemand uit onze eigen pool met flexibele pedagogisch professionals. Dit heeft als voordeel dat ze bekend zijn met zowel BijdeHandjes als jouw kind. De flexibele professionals doorlopen dezelfde selectieprocedure als onze vaste pedagogisch medewerkers en voldoen ook aan de opleidingseisen. 

Meekijken en –luisteren 

Om de veiligheid van jouw kind op ons kinderdagverblijf te kunnen waarborgen hanteren wij het vierogen- en orenprincipe. Dit betekent dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren. Zo hebben onze groepsruimtes veel ramen of hebben ze een doorkijk of tussendeur. In het pedagogisch werkplan van de locatie beschrijven we locatiespecifiek hoe we aan het vierogen- en orenprincipe voldoen. Ons werkklimaat is open en professioneel. 

Voortdurende verbetering en educatie

Bij BijdeHandjes geloven we sterk in de voortdurende ontwikkeling van onze collega's. Wij bieden daarom regelmatige trainingen en cursussen aan, inclusief verplichte EHBO-trainingen voor kinderen. Ons doel is om een omgeving te creëren waarin onze medewerkers de nieuwste pedagogische inzichten en veiligheidspraktijken kunnen toepassen. Dit streven naar (zelf)educatie weerspiegelt direct op de kwaliteit van zorg die je kind bij ons ontvangt.

Meldcode 

Voor de veiligheid van je kind hanteren wij de Meldcode Kindermishandeling. In de meldcode is de procedure vastgelegd die wordt gevolgd wanneer daar signalen voor zijn. De locatiemanager of pedagogisch medewerker kan je hier meer over vertellen.

Omgaan met ziekte

Een kind voelt zich het fijnste thuis wanneer het ziek is. Mocht uw kind onverhoopt ziek worden tijdens de opvang, dan overleggen we altijd direct met u. Ons beleid is erop gericht om samen met u te beslissen wat het beste is voor uw kind, of het nu gaat om thuis herstellen of de mogelijkheid om binnen de opvang de nodige rust te krijgen.
Lees ons blog 'Help, mijn kind is ziek!'

Gezonde voeding 

Een gezond en evenwichtig dieet is cruciaal voor de ontwikkeling van je kind. BijdeHandjes biedt een voedingsbeleid dat rijk is aan voedzame en gevarieerde maaltijden, afgestemd op de behoeften van opgroeiende kinderen. Nieuwsgierig naar ons voedingsbeleid? We vertellen je er graag alles over.

Voeding en duurzaamheid

kind drinkt uit beker