Onze algemene voorwaarden

Goede en duidelijke afspraken

Bij BijdeHandjes werken we samen. We vormen één team met jou als ouder, de pedagogisch medewerkers van BijdeHandjes en jouw kind. Daarom is het voor ons belangrijk om duidelijk te zijn over de afspraken die we met elkaar maken. Voorafgaand aan de start van de kinderopvang krijg je van ons een overeenkomst. Hierin staat zorgvuldig omschreven wat onze afspraken zijn. Op deze overeenkomst zijn zowel algemene als specifieke voorwaarden van toepassing.

BijdeHandjes ouder bekijkt algemene voorwaarden.jpg
BijdeHandjes ouder bekijkt algemene voorwaarden.jpg

Algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang gelden voor alle locaties en diensten van BijdeHandjes.
 

Aanvullende voorwaarden BijdeHandjes

We hebben ook specifieke plaatsings- en betalingsvoorwaarden binnen onze organisatie.
 

Herroepingsrecht 

We begrijpen dat situaties kunnen veranderen. Daarom is het goed om te weten hoe het herroepingsrecht werkt. In het document hieronder vind je meer informatie over de bedenktijd, zodat je een beslissing kunt nemen die het beste past bij jouw situatie en die van je kind.
 

Privacy 

In onze kinderopvang staat jouw privacy voorop. We volgen nauwgezet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring lees je hoe we zorgen dat jouw gegevens en die van je kind veilig zijn bij ons. Dit benadrukt onze inzet voor een omgeving waarin ieder kind zich gekend en veilig voelt, overeenkomstig de liefdevolle waarden die ons leiden.