Begeleiding & ontwikkeling

Zo ondersteunen we de ontwikkeling van je kind

Bij BijdeHandjes christelijke kinderopvang geven we elk kind de volle aandacht. We zijn vaak verbaasd hoeveel je kind al kan. Hoe is de omgang met leeftijdsgenootjes? Beweegt je kind met gemak? En komen de woorden er makkelijk uit? Elk aspect van de ontwikkeling wordt door ons nauwlettend gevolgd en met jou gedeeld. Mocht je als ouder vinden dat bepaalde gebieden extra aandacht verdienen, dan verkennen we samen de mogelijkheden voor gerichte ondersteuning.

Kind met regenboog kleurplaat
Kind met regenboog kleurplaat

Elke stap telt

Bij BijdeHandjes streven we ernaar meer te bieden dan alleen kinderopvang. We zijn actief betrokken bij het welbevinden van je kind, waarbij elke kleine of grote vooruitgang onze aandacht krijgt. Onze pedagogisch medewerkers kijken goed naar je kind en houden bij hoe hij of zij zich ontwikkelt bij op het gebied van spraak, motoriek en sociaal-emotioneel welzijn. Ze volgen hierbij de behoeften van jouw kind, wat inhoudt dat we niet sturen. We laten het initiatief over aan jouw kind, in overleg met jou.

Meer over ons pedagogisch beleid

Ons kindvolgsysteem

Wij geloven in de kracht van een positieve, ontspannen sfeer waarin kinderen zich thuis voelen. Daarom beperken we het aantal instructies en moedigen we zelfontdekking aan. Door te spelen en te experimenteren leren kinderen op hun eigen manier. We observeren het gedrag van je kind op vastgestelde momenten en documenteren dit in ons kindvolgsysteem. In totaal zijn er acht observatiemomenten van 0 tot 4 jaar. Dit koppelen we terug aan jou als ouder.

Onze samenwerking met ouders

 

De ontwikkeling van je kind in kaart

Dankzij het kindvolgsysteem krijgen we inzicht in de ontwikkeling van je kind. Wat gaat er al geweldig goed? En waar is wat meer aandacht nodig? Elke uitdaging zien wij als een kans, want ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Is er extra begeleiding nodig? Samen met jou bekijken we of en wat er nodig is. We stellen vervolgens een uitgebreid plan op waarin jullie als ouders een grote stem hebben. Alle bevindingen uit het kindvolgsysteem worden met jou gedeeld voordat je kind naar de basisschool gaat.

Jouw vaste contactpersoon

De observaties uit het kindvolgsysteem worden tijdens de mentor-gesprekken besproken. Deze mentor is een pedagogisch medewerker uit de groep van je kind en dus een bekend gezicht voor jou en je kind. Deze mentor is jouw directe aanspreekpunt voor alles wat met de ontwikkeling en het welzijn van je kind te maken heeft. Elk jaar nodigen we je uit voor een gesprek, maar we zijn het hele jaar door beschikbaar voor vragen of advies. We zijn er voor jullie.

Altijd beschikbaar

Bij de christelijke kinderopvang BijdeHandjes is jouw kind onze prioriteit. We betrekken je actief bij de ontwikkeling van je kind en moedigen je aan om je vragen of zorgen met ons te delen. Als de mentor iets opmerkelijks opvalt, dan word je uitgenodigd voor een gesprek. Heb je een dringende vraag en is de mentor er niet? Dan staan andere pedagogische medewerkers voor je klaar. Bij de overgang naar een nieuwe groep zorgt de mentor voor een zorgvuldige overdracht. Samen maken we het verschil!