(V)VE-programma bij BijdeHandjes

Ons Voorschoolse Educatie (VE) programma

Heeft jouw kind in de aanloop naar de basisschool extra support nodig, bijvoorbeeld vanwege sociale of medische redenen? Binnen ons Voorschoolse Educatie (VE) programma hebben we verschillende mogelijkheden om ondersteuning te bieden. Meer weten over hoe onze VE-collega’s passende aandacht kunnen geven aan de ontwikkelingsbehoeftes van jouw kind? 

Jongen speelt met Ark van Noach bij BijdeHandjes
Jongen speelt met Ark van Noach bij BijdeHandjes

Heeft jouw kind een indicatie voor Voorschoolse Educatie (VE)?  

Extra ondersteuning

Soms is het voor een kind vanwege sociale of medische redenen nodig om extra ondersteuning te krijgen. Heeft jouw kind extra support en aandacht nodig? Bij ons op de peuteropvang is jouw kind van harte welkom. Wij hebben verschillende mogelijkheden om ondersteuning te bieden. Onze collega’s zijn hiervoor speciaal opgeleid.

Indicatie voor VE

Via het consultatiebureau krijgt een kind een indicatie voor VE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Kinderen met een VE-indicatie mogen vier dagdelen van in totaal 16 uur bij ons komen. De kosten voor de VE -dagdelen worden door veel gemeentes vergoed. Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling Customer Care. Wij helpen je graag. 

Hoe werkt VE peuteropvang?

VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen.

Jongen leert tellen met pedagogisch medewerker bij BijdeHandjes

De voordelen van VE

  • draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen
  • zorgt voor een vlotte start op de basisschool
  • heeft oog voor de behoeftes van ieder kind
  • geeft meer zicht op en speelt beter in op ontwikkelingsachterstanden van kinderen

Heb jij een indicatie voor Voorschoolse (VE) en/of Vroegschoolse Educatie (VVE)? We maken graag een persoonlijke kostenberekening voor je. 

Kostenberekening aanvragen

Kinderopvangtoeslag of niet?

Werken jij en je partner allebei? Dan heb je recht op kinderopvangtoeslag en schrijf je je kind in via ons standaard inschrijfformulier.

Werkt jij of je partner niet? Dan betaalt de gemeente een deel van de kosten voor de peuteropvang.

Wat moet je doen?