Wat is kinderparticipatie? 

We betrekken kinderen op een actieve manier bij beslissingen die belangrijk zijn. Keuzes die invloed hebben op henzelf en op hun eigen leven. Als kind is het belangrijk om een eigen mening te vormen en deze te durven uiten. Door vroeg te starten met het nadenken over keuzes en het gevolg van deze keuzes, leren kinderen zelfstandig nadenken. Maar ook luisteren naar de mening van anderen is onderdeel van kinderparticipatie. In onze kinderopvang geven we iedereen de ruimte om meningen te geven en keuzes te maken, bijvoorbeeld bij het kiezen van spelletjes. Wanneer kinderen het lastig vinden om keuzes te maken, worden ze met de ondersteuning van een pedagogisch medewerker op weg geholpen. Door verschillende kinderparticipatie-activiteiten terug te laten komen in onze kinderopvang, helpen we kinderen vertrouwen in zichzelf te creëren. 

Waarom laten we kinderen meedenken? 

Kinderparticipatie doen we niet zomaar. Het helpt kinderen op verschillende vlakken met de ontwikkeling. Zo kent het een paar voordelen: 

  • Kinderen leren zichzelf kennen: wat vinden ze leuk en wat kunnen ze goed? 
  • Kinderen leren elkaar aan te spreken op keuzes, gedrag en gemaakte afspraken.
  • Kinderen oefenen met praten. Zowel in groepen als individueel. Ze leren hoe ze plannen maken en eerlijk tegen elkaar moeten zijn. Maar ook om rekening te houden met anderen en hun gevoelens.
  • Kinderen leren initiatief nemen en keuzes duidelijk te maken. Ze begrijpen op deze manier dat ze serieus genomen worden wanneer ze ideeën hebben.
  • Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor regels en organiseren van keuzes.

Waarom zorgt kinderparticipatie voor meer autonomie? 

Kinderen hebben vanaf jonge leeftijd al de behoefte om dingen zelf te doen. Dit begint met kruipen, dingen vastpakken of proberen te staan. Op latere leeftijd willen ze ook zelf keuzes maken over hun speelgoed, voeding of kleding. Door kinderen actief te betrekken bij het maken van keuzes in onze kinderopvang, versterken we hun autonomie. We leren ze om in zichzelf te vertrouwen bij het maken van keuzes. 

Kinderparticipatie op onze kinderopvang

Op onze kinderopvang laten we niet alleen de oudste kinderen meedenken, maar ook de jongste. Zo kiezen ze bijvoorbeeld uit verschillende opties wat ze willen eten. Maar ook met welk speelgoed ze willen spelen. Kinderparticipatie gaat verder dan alleen keuzes maken. Kinderen helpen ons ook met bepaalde activiteiten in de opvang. Zo helpen de peuters met de tafel dekken voor de lunch of het opruimen van speelgoed. Op deze manier zorgen we ervoor dat kinderen zich betrokken voelen bij wat we doen en dat ze gewaardeerd worden voor hun ideeën, keuzes en hun hulp. 

Wat levert kinderparticipatie op? 

Zoals we hierboven beschreven, zorgt kinderparticipatie voor een stukje zelfvertrouwen, autonomie en het durven maken van keuzes. Op deze manier helpen we kinderen dus om op te groeien in een veilige omgeving waarin het ook prima is om af en toe een ‘foute’ keuze te maken. 

Kinderparticipatie activiteiten

Kinderparticipatie ziet er heel anders uit op verschillende leeftijden. Zo helpen we de jongsten nog met het maken van keuzes en proberen we de oudere kinderen meer te leren over het onderbouwen van keuzes. 

Kinderparticipatie 0-4 jaar

Laat jonge kinderen vooral meedenken over keuzes die invloed hebben op hun eigen leven. Denk bijvoorbeeld aan het speelgoed waarmee ze willen spelen of activiteiten die ze willen ondernemen. Probeer je kind te helpen door opties te geven, zodat ze niet alles zelf hoeven te verzinnen. Is je kind al wat ouder, dan kun je vragen waarom hij of zij bepaalde keuzes maakt. Zo leert je kind voorzichtig om keuzes te maken.