Complimenten geven is belangrijk

Het geven van complimenten aan je kind is belangrijk, omdat:

 • jij je kind hiermee de bevestiging geeft dat hij/zij het goed doet of eigenlijk: dat het kind goed is zoals het is. Complimenten vergroten het zelfvertrouwen van je kind.
 • Je kind feedback krijgt uit de omgeving over het gedrag en leert zichzelf beter kennen. Complimenten geven je kind zelfinzicht.
 • Je kind leert wat gewenst gedrag is en zal dit gedrag vaker vertonen, als hij merkt dat dit als fijn wordt beschouwd. Complimenten zorgen dus voor motivatie bij je kind.

Toch wordt je kind niet altijd zelfverzekerder van complimenten. Soms wordt je kind juist faalangstig of gedemotiveerd om positief gedrag te laten zien. Hoe komt dat?

Wanneer werkt een compliment niet

Complimenteren geeft je kind zelfvertrouwen en zorgt voor een positievere sfeer thuis. Maar het is goed om erbij stil te staan hoe vaak je complimenten geeft en hoe je dat doet. Deze complimenten hebben minder effect op het zelfvertrouwen van je kind:

 • Complimenten waarin een oordeel zit. Bijvoorbeeld: ‘Goed gedaan’ of ‘Je hebt een mooie tekening gemaakt’. Je leert jouw kind dat goede resultaten belangrijk zijn.
 • Complimenten die gaan over intelligentie of talent. Zoals ‘Ik vind jou heel slim’ of ‘Jij kunt zo goed voetballen’. Je leert jouw kind dat jezelf bewijzen belangrijk is: je bent leuk, omdat je ergens goed in bent.

Keerzijde compliment

Complimenten kunnen dus ook averechtse reacties oproepen, zoals ontkenning: ‘Nee, het is niet mooi, het is mislukt’. Je kind denkt dat hij het de volgende keer net zo goed moet doen en dat kan voor faalangst zorgen (‘Dat lukt mij niet nog een keer’). Ook haakt je kind sneller af als iets mislukt, omdat zijn zelfvertrouwen en motivatie vooral gebaseerd is op de prestatie.

Voorbeeld compliment 

 • Let heel bewust op wat je kind allemaal goed doet. Merk bijvoorbeeld op dat het de eigen kamer heeft opgeruimd.
 • Benoem het goede gedrag: ‘Hé, jij hebt je kamer opgeruimd!’
 • Zeg er iets aardigs over: ‘Wat fijn dat je alles zo goed hebt opgeruimd.’
 • Zwak je compliment aan het eind niet af. Zeg dus bijvoorbeeld niet: ‘Ik zou blij zijn als je altijd zo je best deed.’
 • Let op hoe je kind reageert. Het is waarschijnlijk ook tevreden over zichzelf, maar doet misschien een beetje onverschillig.

Compliment geven zonder woorden

Je kan je kind ook op deze manier laten merken dat het iets goed heeft gedaan:
 

 • een aai over zijn hoofd
 • een knipoogeen glimlach
 • een schouderklopje
 • je duim omhoog steken
 • een high five of een boks geven