Veelgestelde vragen

Antwoord op al je vragen

Bij BijdeHandjes geven we graag antwoord op al je vragen. Hieronder staan per onderwerp de vragen die vaak door ouders gesteld worden, uiteraard met een duidelijk antwoord erbij. Mocht jij nou een vraag hebben die er niet bij staat, neem dan contact met ons op via info@bijdehandjes.info en dan helpen we je graag.

 

Hoe kan ik een ruildag aanvragen?

Een ruildag aanvragen kan via het ouderportal Mijn BijdeHandjes worden aangevraagd (niet via de BijdeHandjes app). Je kunt ook bellen met de afdeling Klantenservice: 0342 - 44 03 10

Kan ik een hele opvangdag ruilen naar twee halve opvangdagen?

Nee, dit is niet mogelijk. Je kunt een hele opvangdag ruilen voor 1 halve of 1 hele opvangdag.   

Wat zijn de voorwaarden/regels voor het aanvragen van een ruildag?

Wij bieden de mogelijkheid vaste opvangdagen (of dagdelen) te ruilen. Ruildagen kunnen aangevraagd worden via het BijdeHandjes ouderportal (niet via de app). Na goedkeuring ontvang je per e-mail een bevestiging. Een aantal zaken dient hierbij in acht te worden genomen:

 • Voor een ruildag worden geen kosten in rekening gebracht;
 • Ruildagen kunnen maximaal een maand van te voren worden aangevraagd;
 • Ruildagen kunnen tot één werkdag (tot uiterlijk 16.00 uur) van te voren aangevraagd worden;
 • Het ruilen is mogelijk als deze wisseling binnen 21 dagen voor en 21 dagen na de te ruilen dag(deel) plaatsvindt;
 • Wij streven ernaar uw kind op dezelfde stamgroep op te vangen bij dezelfde pedagogisch medewerkers. Uw kind kan ook geplaatst worden op een andere stamgroep wanneer u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Op de locaties zijn hiervoor formulieren aanwezig;
 • De aanvragen kunnen via het ouderportaal op uw pc of laptop ingediend worden.
 • Het ruilen betreft een service en geen recht. Wij kunnen alleen ruilen wanneer dit past binnen de wet- en regelgeving. Dat wil zeggen dat er niet meer dan het maximaal aantal toegestane kinderen op de locatie opgevangen mogen worden en dat de beroepskracht-kind-ratio niet overschreden wordt;
 • Een toegezegde ruildag betekent dat de vrijgekomen plaats kan worden toegezegd aan een andere klant;
 • Een toegezegde ruildag kan niet opnieuw worden geruild;
 • Ruilen is mogelijk bij opvangsoort kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, ruilen is niet toegestaan bij opvangsoort peuteropvang;
 • Ruildagen van uw kind kunnen niet gesplitst worden naar meerdere ruilmomenten;
 • Aanvragen van ruilingen worden binnen 1 maand voor de ruildag beoordeeld en beantwoordt aan de aanvrager;
 • Aanvragen van ruilingen worden behandeld wanneer de data voor de te ruilen dag én voor de gewenste dag bekend zijn;
 • Ruilen is alleen toegestaan indien op de gewenste opvangdag nog geen opvang is afgenomen (vaste opvangdag of toegekende incidentele opvangdag);
 • Erkende feestdagen en andere sluitingsdagen kunnen niet worden geruild

Kan ik mijn kind een dag extra naar de opvang brengen?

Het is altijd mogelijk om een extra opvangdag aan te vragen. Een extra opvangdag kun je aanvragen via het ouderportaal Mijn BijdeHandjes. Extra dagen worden toegekend als de bezetting dit toelaat.

Je kind aanmelden bij BijdeHandjes?

Vul dan het inschrijfformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wil je liever eerst een kijkje nemen? Vraag dan een rondleiding aan bij een BijdeHandjes vestiging bij jou in de buurt. Vragen? Wij helpen je graag!

Inschrijven Contact Rondleiding

]