Het BijdeHandjes beleid

Gezondheid en veiligheid

BijdeHandjes is een veilige en gezonde omgeving waar kinderen onbezorgd kunnen ontdekken en spelen. Alle medewerkers voelen zich eigenaar van hun eigen locatie en dus ook voor de veiligheid en gezondheid. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet aan alle geldende normen vanuit de GGD en de wetgeving. Ook is het een actueel onderwerp in het team waardoor alle medewerkers zich bewust zijn van mogelijke kleine risico’s, het beleid op de juiste wijze uitvoeren tegen grote risico’s en het gesprek hierover aangaan binnen de locatie, met de ouders en zo nodig met externe partijen.

Hygiëne en Veiligheid
Bij BijdeHandjes voeren we jaarlijks een risico-inventarisatie uit conform de Wet kinderopvang op het gebied van veiligheid en gezondheid. Onze medewerkers zijn uiteraard goed op de hoogte van de risico’s en ondernemen, indien nodig, actie. Ook de inrichting van onze locaties is veilig voor jouw kind en voldoet aan de wettelijke veiligheidsnormen. Iedere dag is er een bedrijfshulpverlener aanwezig en een medewerker met een diploma kinder-EHBO om de veiligheid van jouw kind te waarborgen. 

Ziek zijn
Een ziek kind is nooit leuk. Wij denken dan ook dat jouw kind thuis het snelst weer beter wordt. Wanneer een kind ziek is op de dag dat het naar de opvang toegaat kan je dit aangeven in het ouderportaal, graag 's ochtends vóór 09.00 uur. Als je kind tijdens de opvang ziek wordt, neemt één van de pedagogisch medewerkers altijd contact met je op om samen te overleggen of je kind kan blijven of dat het ons verstandiger lijkt om hem/haar op te halen. 

Meldcode Kindermishandeling
Voor de veiligheid van de kinderen hanteren wij de Meldcode Kindermishandeling. In de meldcode is de procedure vastgelegd die wordt gevolgd in het geval van een (vermoeden) van kindermishandeling en/of seksueel misbruik.

Vierogenprincipe
Het vieropgenprincipe hanteren wij om zo de veiligheid van jouw kind te kunnen waarborgen. Het houdt in dat een pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene zijn of haar werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. We zorgen voor een professioneel en open werkklimaat en we hanteren uitgebreide selectieprocedures voor medewerkers. Uiteraard hebben al onze medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

Voeding 
Een gezond voedingsaanbod is essentieel voor de ontwikkeling van je kind. In ons voedingsbeleid nemen wij de adviezen van het voedingscentrum als uitgangspunt en hebben wij een breed, gevarieerd en afwisselend aanbod. Denk hierbij aan vers (seizoens)fruit, groenten, volkorenbrood, crackers, zoet en hartig beleg, yoghurt, melk, thee en water. Zo komt jouw kind in aanraking met verschillende producten en smaken. We stimuleren je kind om steeds nieuwe dingen te proberen, maar we geven het ook de ruimte om zelf te kiezen. 

Je kind aanmelden bij BijdeHandjes?

Vul dan het inschrijfformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wil je liever eerst een kijkje nemen? Vraag dan een rondleiding aan bij een BijdeHandjes vestiging bij jou in de buurt. Vragen? Wij helpen je graag!

Inschrijven Contact Rondleiding