Opvangmogelijkheden

BijdeHandjes biedt opvang aan kinderen vanaf 10 weken tot 13 jaar. De kinderdagverblijven bieden opvang aan de jongste kinderen tot 4 jaar. We werken voornamelijk met verticale groepen (verschillende leeftijden). De peuteropvang is voor kinderen vanaf 2/2,5 jaar tot 4 jaar (verschilt per gemeente) en is een goede voorbereiding op de basisschool. De buitenschoolse opvang biedt opvang aan na schooltijd voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Sluiting tijdens feestdagen

BijdeHandjes is 51 weken per jaar geopend met uitzondering van officiële (feest)dagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Pasen (2e Paasdag)
 • Bevrijdingsdag (eens in de 5 jaar: 2020, 2025 etc.),
 • Hemelvaartsdag
 • Pinksteren (2e Pinksterdag),
 • Koningsdag
 • Kerstmis ( 1e en 2e kerstdag).

De laatste week van december zijn alle locaties gesloten behalve Locatie Woudenberg, dit is een uitzondering, en is 52 weken per jaar geopend.

Ruildagenbeleid

Wij bieden de mogelijkheid vaste opvangdagen (of dagdelen) te ruilen. Ruildagen kunnen aangevraagd worden via het ouderportaal. Via de app is dit helaas (nog) niet mogelijk. Na goedkeuring ontvang je per mail een bevestiging. Een aantal zaken dient hierbij in acht te worden genomen:

 • Voor een ruildag worden geen kosten in rekening gebracht;
 • Ruildagen kunnen maximaal een maand van tevoren worden aangevraagd;
 • Ruildagen kunnen tot één werkdag (tot uiterlijk 16.00 uur) van tevoren aangevraagd worden;
 • Het ruilen is mogelijk als deze wisseling binnen 21 dagen voor en 21 dagen na de te ruilen dag(deel) plaatsvindt;
 • Wij streven ernaar je kind op dezelfde stamgroep op te vangen bij dezelfde pedagogisch medewerkers. Je kind kan ook geplaatst worden op een andere stamgroep wanneer je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Op de locaties zijn hiervoor formulieren aanwezig;
 • De aanvragen kunnen via het ouderportaal op je pc of laptop ingediend worden.
 • Het ruilen betreft een service en geen recht. Wij kunnen alleen ruilen wanneer dit past binnen de wet- en regelgeving. Dat wil zeggen dat er niet meer dan het maximaal aantal toegestane kinderen op de locatie opgevangen mogen worden en dat de beroepskracht-kind-ratio niet overschreden wordt;
 • Een toegezegde ruildag betekent dat de vrijgekomen plaats kan worden toegezegd aan een andere klant;
 • Een toegezegde ruildag kan niet opnieuw worden geruild;
 • Ruilen is mogelijk bij kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, ruilen is niet toegestaan bij peuteropvang;
 • Ruildagen van je kind kunnen niet gesplitst worden naar meerdere ruilmomenten;
 • Aanvragen van ruilingen worden binnen één maand voor de ruildag beoordeeld en beantwoord aan de aanvrager;
 • Aanvragen van ruilingen worden behandeld wanneer de data voor de te ruilen dag én voor de gewenste dag bekend zijn;
 • Ruilen is alleen toegestaan indien de gewenste ruil opvangdag geen vaste dag is waarop opvang wordt afgenomen (of toegekende incidentele opvangdag);
 • Erkende feestdagen en andere sluitingsdagen kunnen niet worden geruild.

Ieder kind een mentor

Bij BijdeHandjes heeft ieder kind een mentor. Dat is een pedagogisch medewerker die op de groep van jouw kind werkt. De mentor is het aanspreekpunt voor de ontwikkeling en het welbevinden van jouw kind. Zij volgt het met bijzondere aandacht. Om een goed en volledig beeld te krijgen verzamelt de mentor ook informatie over je kind bij andere betrokken pedagogisch medewerkers. De mentor kijkt goed naar het welbevinden van jouw kind en gaat met je in gesprek als wij bijzonderheden signaleren. Ook jij kunt hiertoe het initiatief nemen. Wij horen het graag als er iets speelt om samen te zoeken naar een passende oplossing. Een oudergesprek is laagdrempelig. Niet alleen een bijzonderheid hoeft de aanleiding te zijn. Ook als er behoefte is om de voortgang op een rustig moment te bespreken, gaat de mentor graag met je in gesprek.

Een gezond voedingsbeleid

Wij zorgen voor gezonde voeding voor je kind en volgen hierin de adviezen van het Voedingscentrum. Ons voedingsaanbod is gevarieerd en afwisselend. We bieden onder andere vers fruit en groente, volkoren brood, crackers, zoet en hartig beleg, yoghurt, melk en thee. Zo komt je kind in aanraking met verschillende producten en leert het zijn of haar smaak te ontwikkelen.

Hekjes

Wanneer je gebruikmaakt van het buitenhek, vragen wij je die bij binnenkomst en bij het weggaan altijd direct achter je te sluiten. Dit geldt natuurlijk ook voor de hekjes en deuren tussen de verschillende binnenruimtes.

Melding ziekte en vakantie

In verband met de planning vinden wij het fijn als vakanties van jouw kind zo vroeg mogelijk doorgeeft aan de afdeling planning. Wanneer je kind thuis ziek wordt of om een andere reden niet naar de opvang kan komen, dien je dit vóór 9.00 uur door te geven op de locatie en af te melden in Flexkids. Of stuur een mail naar planning@bijdehandjes.info.

Mandjes

Jouw kind heeft op het kinderdagverblijf een eigen mandje. Hierin kunnen persoonlijke dingen, zoals reservekleding en knuffels bewaard worden. Om te voorkomen dat ze zoekraken, verzoeken wij je om alle spullen van jouw kind te voorzien van een naam.

Kindvolgsysteem

Op het kinderdagverblijf en de peuteropvang wordt gewerkt met het kindvolgsysteem  ‘Kijk! registratie’. Hierbij volgen de pedagogische medewerkers regelmatig en systematisch de ontwikkeling van jouw kind door het doen van gerichte observaties. De observaties zijn specifiek gericht op de taal-, spraak-, motorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling van jouw kind. Ieder kind heeft een eigen "kindvolgsysteem" waarin de observaties worden vastgelegd. De uitkomsten van de observaties worden jaarlijks besproken tijdens de tienminutengesprekken. En voor VVE kinderen geldt dat dit twee keer per jaar plaatsvinden. Eventuele signalen die al eerder voortkomen uit de observaties worden door de medewerkers met jou besproken. Gezamenlijk wordt gekeken naar een juiste aanpak voor je kind.

Zodra jouw kind naar de basisschool gaat, ontvang je een overdracht voor de basisschool. Wil je het kindvolgsysteem van je kind tussentijds inzien? Geef dit dan aan bij één van onze pedagogisch medewerkers.

Het ouderportaal

BijdeHandjes werkt met een digitaal ouderportaal ‘Mijn BijdeHandjes’. Ouders ontvangen de inloggegevens bij de start van de kinderopvang. Met het ouderportaal kun je:

 • Ruildagen doorgeven;
 • Extra opvang aanvragen;
 • Afwezigheid doorgeven (bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie);
 • Facturen met bijbehorende betalingen bekijken;
 • Persoonlijke wijzigingen doorvoeren zoals adressen en telefoonnummers;
 • Documenten inzien zoals plaatsingsovereenkomsten en correspondentie.

Spenen

Gebruikt jouw kind een speen? Geef dan een fopspeen mee van thuis. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig uitkoken en vervangen van spenen. Zorg ervoor dat fopspenen geen scheurtjes bevatten. Omdat er door het gebruik van kapotte spenen kans bestaat op verstikking, mogen spenen met scheurtjes niet worden gebruikt.

Stamgroepen

Conform de Wet kinderopvang heeft ieder kind op de kinderopvang, stamgroep,  en BSO, basisigroep,  in een vaste groep geplaatst met daarbij vaste pedagogisch medewerkers. Voor kinderen die gebruik maken van een ruildag, flexibele opvang of extra incidentele opvang geldt dat zij, wanneer het kindaantal plaatsing op de stamgroep niet toelaat, zal in overleg met de ouder het kind in een andere groep worden geplaatst.

Opvanglocaties telefonisch rechtstreeks bereikbaar

Wij vinden het erg belangrijk om goed bereikbaar te zijn. Heb je een vraag over de planning, een factuur of je jaaropgave van de opvang? Dan staat onze klantenservice voor je klaar. Vragen kan je mailen naar info@bijdehandjes.info. Ook telefonisch zijn wij bereikbaar. Van 8.00 tot 17.00 uur kan je ons service kantoor bereiken op 0342 44 03 10. Wil je weten hoe het met je kind gaat of ben je iets vergeten door te geven aan het team? Dan kun je jouw locatie ook rechtstreeks bellen. De contactgegevens van jouw locatie vind je terug op de locatiepagina.

Oudercommissie

De oudercommissies (OC) zijn voor BijdeHandjes heel waardevol en belangrijk. Een OC houdt ons scherp door mee te denken, kritische vragen te stellen en een advies te geven over het beleid. Vind je het leuk om mee te denken over de toekomst van BijdeHandjes, de opvang waar jouw kostbaarste bezit heengaat? Kom er gezellig bij! Er zijn altijd nieuwe ouders nodig. Je bent altijd welkom om eens bij een vergadering mee te kijken. Mailen of bellen mag natuurlijk ook: 0342 44 03 10 of info@bijdehandjes.info.

Kan het beter, laat het ons weten

Wij streven naar tevreden kinderen en ouders. Daar zetten wij ons elke dag voor in. Klachten of verbetervoorstellen worden altijd gehoord en nemen wij serieus. Wanneer jij niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan gaan we daar graag over in gesprek. Wij vragen je om wensen, opmerkingen of klachten in eerste instantie te bespreken met de pedagogisch medewerkers of met de locatiemanager. Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je een officiële klacht indienen via het klachtenformulier. BijdeHandjes is ook aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Het klachtenreglement vind je hier.

Je kind aanmelden bij BijdeHandjes?

Vul dan het inschrijfformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wil je liever eerst een kijkje nemen? Vraag dan een rondleiding aan bij een BijdeHandjes vestiging bij jou in de buurt. Vragen? Wij helpen je graag!

Inschrijven Contact Rondleiding