Voor- en vroegschoolse educatie

VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. Het ontwikkelingsgerichte activiteitenaanbod op alle locaties van BijdeHandjes,komt tot stand met de methode Uk & Puk. Alle pedagogisch medewerksters nemen deel aan deze training die wordt aangeboden binnen ons eigen opleidingscentrum. Zo zorgt BijdeHandjes ervoor  dat alle kinderen, zowel op de peuterspeelzalen als op de kinderdagverblijven, goed voorbereid naar de basisschool kunnen.

Hoe werkt VVE dan?

VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen.

De voordelen van VVE

  • draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen;
  • zorgt voor een vlotte start op de basisschool;
  • heeft oog voor de behoeftes van ieder kind;
  • geeft meer zicht op en speelt beter in op ontwikkelingsachterstanden van kinderen.

VVE volgens landelijk vastgestelde methode

De gemeente is verantwoordelijk voor het voorschoolse deel van VVE. Soms subsidieert de gemeente een landelijk vastgestelde methode. Kinderen die risico lopen op een onderwijsachterstand kunnen dan een aanvullende VVE-indicatie krijgen. Dit bekent dat zij het advies krijgen extra dagdelen naar de peuterspeelzaal te komen.

Binnen de gemeente Amersfoort, Barneveld en Ede is BijdeHandjes een partij die voldoet aan alle eisen om VVE te kunnen en mogen aanbieden op de peuteropvang en de kinderdagverblijven.

Leeftijd

  • In de gemeente Amersfoort, Ede en Barneveld zijn kinderen vanaf 2,5 jaar welkom. 
  • In de gemeente Rhenen en Woudenberg zijn kinderen vanaf 2 jaar welkom.